program-dyrektywa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sprawie, jest nie tylko fałszywe, ale i szkodliwe. Jest fałszywe, gdyż prawdziwi marksiści nie czerpią swej wiedzy z objawień, lecz z faktów, które muszą narosnąć, i z doświadczeń, które trzeba nagromadzić, zanim wolno je uogólnić w teorię i program-dyrektywę. Jest szkodliwe, gdyż aktyw, przyzwyczajony czekać na objawienie z wysoka, sam nie gromadzi niezbędnych nowych doświadczeń i nie przygląda się nowym faktom, lecz co najwyżej próbuje robić to samo, co czyniło się dawniej. Próbuje bezskutecznie, gdyż historia nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tepicht, Jerzy 1961. Doświadczenia a perspektywy rolnictwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.