program-dyrektywa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sprawie, jest nie tylko fałszywe, ale i szkodliwe. Jest fałszywe, gdyż prawdziwi marksiści nie czerpią swej wiedzy z objawień, lecz z faktów, które muszą narosnąć, i z doświadczeń, które trzeba nagromadzić, zanim wolno je uogólnić w teorię i program-dyrektywę. Jest szkodliwe, gdyż aktyw, przyzwyczajony czekać na objawienie z wysoka, sam nie gromadzi niezbędnych nowych doświadczeń i nie przygląda się nowym faktom, lecz co najwyżej próbuje robić to samo, co czyniło się dawniej. Próbuje bezskutecznie, gdyż historia nie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Tepicht, Jerzy 1961. Doświadczenia a perspektywy rolnictwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.