progresizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Benelli reprezentuje inny typ temperamentu niż jego „adwersarz” mons. Casaroli: jako wytrawny wysoki funkcjonariusz centralnej administracji Kościoła nie daje się ponosić entuzjazmowi, zwłaszcza w materiii tak delikatnej i najeżonej trudnościami jak polityka „otwarcia” na Wschód; jest na pewno przeciwnikiem fałszywie pojętego, a tak modnego dziś progresizmu katolickiego i nader rozważnym ekspertem w podejściu do zagadnień międzynarodowych. Nie jest ścisłe, że jakoby przeciwstawia się „nowej” polityce wschodniej — jest po prostu bardziej sceptyczny i ostrożny; jest, jak można mniemać, zwolennikiem innej metody negocjowania, innego prawdopodobnie ukierunkowania tej polityki i większego liczenia się ze zdaniem zainteresowanych lokalnych episkopatów. Nie odpowiada też prawdzie obiegowa opinia o jego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.