prokadecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A dziś otrzymałem z Finlandii broszurę zawierającą opowiadanie, wspomnienia pewnego białego oficera o ofensywie ha Piotrogród, jeszcze zaś wcześniej otrzymałem też protest-oświadczenie kilku rosyjskich prokadeckich członków rządu północno-zachodniego, w którym to proteście mowa jest o tym, jak angielscy generałowie zapraszali ich na posiedzenie i za pośrednictwem tłumacza, a niekiedy w doskonałym języku rosyjskim proponowali im, żeby od razu, z miejsca, utworzyli rząd — rzecz jasna, rząd rosyjski, bezwzględnie demokratyczny, w duchu uczrediłki — oraz jak proponowali im podpisanie tego, co się im przedłoży. I oto tych rosyjskich oficerów, tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.