prokanadyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyzwolenia się od wzorów literatury amerykańskiej. „W Stanach Zjednoczonych nastawienie anty brytyjskie oznaczało nastawienie antyamerykańskie. W Kanadzie sytuacja była zaprawiona ironią, gdyż dla nas nastawienie anty brytyjskie nie oznaczało nastawienia prokanadyjskiego, ale również nastawienie proamerykańskie” 6...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janaszek-Ivaničková, Halina 1980. O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.