prokantowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Arendarski Andrzej — Metodologiczne zagadnienia („Metodołogiczeskije woprosy geołogiczeskich nauk”. Kijów 1974) 9(106) Burak-Puliti Krystyna — Prokantowska tendencja włoskiego neoheglizmu (F. Valentini: „La controriforma della dialettica”. Roma 1966. 6(103) Fiedin Jan — Anarchizm i liberalizm (Gilbert Green: „The New Radicalism: Anarchist or Marxist?”. N.Y. 1971) 3(100)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.