proklerykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na tle tego prawidłowo ukazanego obrazu wkradło się jednak zdanie, które budzi zastrzeżenia. Autor na s. 46 pisze, że Zjednoczenie Młodzieży Polskiej (organizacja proklerykalna), które w ilościowym rozwoju PR zajmowało w czasach międzywojennych przez pewien okres pierwsze miejsce, miało „doskonałą opiekę nad zespołami PR ze strony kleru”. Tego rodzaju wysoką ocenę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.