prokliza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Charakterystyka akcentu stabilizowanego powinna odpowiadać na pytanie, jak zachowują się w ciągu wypowiedzeniowym te wyrazy, które z tytułu swojej budowy sylabicznej nie podlegają panującej zasadzie akcentowej. Wiąże się to z: 4. Koniecznością opisania wszystkich aktualnych fakultatywności i wariacji akcentowych. Bardzo ważne jest przy tym odcięcie zjawisk enklizy i proklizy od procesów towarzyszących powstawaniu zrostów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.