prokolagen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w wodzie destylowanej — albuminy (mioalbumina, miogen) i w rozcieńczonych roztw. obojętnych soli — globuliny (globulina X, aktyna, miozyna) oraz białka nierozp. w wodzie, rozcieńczonych kwasach, zasadach i solach — skleroproteiny (kolagen, prokolagen, elastyna, retikulina). Białka rozp. występują w komórkach włókien mięśniowych, a skleroproteiny są białkami tkanki łącznej (-► tkanka łączna)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.