prokrajobrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Idea swojskości to propozycja dla architektów, urbanistów i planistów, a także dla wszystkich przedstawicieli władz publicznych, by zauważali, szanowali i wykorzystywali w swej pracy wyżej wspomniana potrzebę. Mieszkańcy czujący związek z miejscem i autentyczną możliwość współdecydowania o jego losach są lepszymi partnerami w wielu dziedzinach: w ochronie przyrody, w ochronie zabytków, w gospodarce przestrzennej 1 wszelkich przedsięwzięciach prokrajobrazowych. Ludzie czujący się u siebie i wśród swoich łatwiej akceptują ograniczenia wynikające z ochrony, chętniej biorą czynny udział w przedsięwzięciach na rzecz krajobrazu, w którym żyją. Trzeba tylko w procesach decyzyjnych uwzględnić ich prawa i ich logikę. Nie próbować działać z pozycji siły, nie zaska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.