prokurator-cywilista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są prokuratorzy, którzy przez wiele lat pracy w Prokuraturze nie sporządzili ani jednego w życiu aktu oskarżenia i nie przeżyli ani razu emocji zawodowej, jakiej dostarczają wydarzenia rozgrywające się na sali sądowej. Są to prokuratorzy pełniący obowiązki nadzoru ogólnego, tj. kontrolujący legalność działania organów administracji państwowej, oraz prokuratorzy-cywiliści. Do tej grupy mogą również należeć prokuratorzy zajmujący się nadzorem nad toykonywaniem wyroków, nadzorem penitencjarnym lub nadzorem nad aresztami milicyjnymi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sarapata, Adam (red.) 1965. Socjologia zawodów, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.