proletariusz-internacjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wojennych. To samo odnosi się do rozważań dotyczących wyzysku ze strony obcego kapitału oraz do roli igraszki obcych interesów. Socjaldemokraci polscy nie mogą wysuwać obecnie hasła niepodległości Polski, ponieważ jako proletariusze-internacjonaliści Polacy nic nie mogą uczynić w tej sprawie, nie wpadając, podobnie jak „fracy“, w niegodne wysługiwanie się jednej z monarchii imperialistycznych. Ale dla robotników rosyjskich i niemieckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.