prometafaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pione podłużnie chromosomy, które stopniowo skracają się i grubieją; 2) prometafaza: zanika błona jądrowa, wytwarza się wrzeciono podziałowe; 3) metafaza: chromosomy na wrzecionie układają się w płytkę; 4) anafaza: chromosomy rozdzielają się na dwa pochodne, te zaś przesuwają się wzdłuż wrzeciona do przeciwległych biegunów; 5) telofaza: powstają jądra spoczynkowe potomne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.