prometejsko-herkulesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mę, ofiarność uzna się za najwyższe cnoty56. Religia ludzkiego „Ja”, czyli religia wolności — to sprawa przyszłości — ewolucja świadomości religijnej dokonuje się nieuniknienie w jej kierunku; natomiast postulowana moralność, moralność prometejsko-herkulesowa posiada już liczne precedensy i pierwiastki wyjściowe w historii życia duchowego ludzkości — w myśli greckiej, księgach bramińskich, w micie Lucyfera w chrześcijaństwie, w moralności starosłowiańskiej („Piastowej”). Autor przywo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.