promienisto-blaszkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) hydrargilit Al(OH)3, gibbsyt; minerał, zawiera 65,4% A1203, 34,6% H20. Domieszki: Fe^ (do 2%), Ga203 (do 0,006%). Układ jednoskośny; kryształy tabliczkowe, sześcioboczne. Częste są skomplikowane zrosty. Tworzy skupienia promienisto-blaszkowe, niekiedy bobowe, kuliste, naciekowe. Najczęściej drobnołuskowy i skrytokrystaliczny. Biały, jasnoszary, zielonawy, czerwonawy; połysk szklisty; na = 1,566, np"= = 1,568, riy = 1,587. Twardość Mohsa 2,5—...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.