promilitarystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przewidywanie dalszego biegu polityki państwa amerykańskiego wymaga uwzględniania zarówno tendencji promilitarystycznych, jak i antymilitarystycznych, dokonywania stałego bilansu tych sił, a zatem 38* 435...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gulczyński, Mariusz 1972. Amerykańskie „państwo wojny”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.