promykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak wszyscy wielcy dydaktycy Promyk przeceniał znaczenie metody. To utrudniało mu dobór współpracowników. Nie wszyscy godzili się na przeróbkę swych rękopisów na Promykową modłę, na całkowite podporządkowanie się jego poglądom. Dlatego „Księgarnię Krajową” przerosły inne ośrodki wydawnicze. Trzeba jednak dodać, że ta skromna księgarenka o małomiasteczkowym wyglądzie spełniała zadania na ogół lekceważone. Służyła tym, którzy nie po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radlińska, Helena 1979. Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.