proretoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Awerroesa przełożył na łacinę w połowie XII wieku Hermanus Alemanus; wydana po raz pierwszy w Wenecji w 1481 roku, zapoczątkowała jeden z nurtów renesansowego poezjoznawstwa (dziś zwany awerroizmem). Charakteryzowało go nastawienie proretoryczne (nacisk na językową stronę utworu), preferowanie prawdy w twórczości poetyckiej i uznawanie służebnej roli poezji wobec innych dziedzin kultury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.