prosperity

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak daleko zaprowadzi w szczęśliwe jutro obywateli Lahore owa idea prosperity, wyznawana zgodnie przez białych i kolorowych — nie mnie sądzić, przygodnemu przechodniowi — to jednak pewne, że w rojowisku ludzkiem, stłoczonem w obrębach starego Lahore, za fortecznemi bramami, które o! dziwo! zamyka się jeszcze dziś w dni burzliwe, jak w czasach średniowiecza, tkwią siły niewyżytej przeszłości, równie może potężne, jak duch postępu, przeobrażający zwycięsko city...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1933. Podróż do Indyj, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.