protagonistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wprost na tekstach oryginalnych, polskich. Do tego niezwykłego zespołu wchodzą: Josephine Carrol Brown, Doris Durst, Hazel Halma Havermale, Watson Kirkconnell, Jewel Parish, Marjorie Beatrice Peacock, Dorothea Prali Radin, Dorothy Todd i Benjamin Collins Woodbury. Wyrazem zaś doskonałego zgrania całego zespołu jest choćby fakt, iż przekładu „Dziadów“ cz. III dokonały trzy osoby, D. Radin tedy, protagonistka grupy, dała Prolog i sześć pierwszych scen Aktu I, sceny następne przełożył W. Kirkconnell, od niego też pochodzi wiersz „Do przyjaciół Moskali“, resztę zaś „Ustępu“ tłumaczyła M. B. Peacock...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.