proto-happeningowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) USA i RFN, gdzie ich twórcami są artyści z różnych dziedzin, np. kompozytorzy (Mauricio Kagel), plastycy (Milton Cohen), tancerze (Joan Jones) lub całe zespoły twórców. Spektakle mixed-media mają zazwyczaj wiele cech zbieżnych z pewnym rodzajem happeningu (np. environment) i uważa się je za formę proto-happeningową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Semil, Małgorzata, Wysińska, Elżbieta 1980. Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.