protobułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2 P. np. pracę skierowaną przeciw tezom L. Hauptmanna, akceptowanym też przez innych badaczy, jak M. Kosa, J o s. Mai, Probłeme aus der Fruhgeschichte der Slowenen, Ljubljana 1939. Ostatnio słusznie poddaje krytyce wyolbrzymianie roli elementu protobułgarskiego w genezie państwowości Słowian bułgarskich radziecki badacz S. A. N i k i t i n, Obrazuvanie na bułgarski ja naród i vuznivkanie na bulgarskata durżawa, „Istorićeski Pregled** IX (1953), str. 73 n. (jest to wariant artykułu ogłoszonego w czasop. „Vestnik Moskovskogo universiteta“, Ser...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.