protofrustracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oczywiście, można wysunąć obiekcję, że sama koncepcja „wysyceńia“, w zasadzie, w masowej skali, przez Inżynierię potrzeb ludzkich jest pozbawiona sensu, ponieważ nie istnieje biologicznie uwarunkowany pułap tych potrzeb, lecz psychikę ludzką, pojętą jako różnorodność potrzeb i aspiracji, można rozwijać nieograniczenie. Jednakże to właśnie jest problematyczne. W każdym razie, nie wdając się w nazbyt spekulaitywne 'wywody, stwierdzić wypada, że stany nudy, protofrustracji, utraty poczucia ważności, wartości, celowości osobniczego istnienia nie są ludzkości nieznane; prawdopodobieństwo tych stanów duchowych jest . przyporządkowane określonym sytuacjom społecznym, np. jest stosun...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.