protofrustracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tywą Raju, w którym nie ma już miejsca na występek i zbrodnię. Na sytuację bowiem deheroizacji, detranseendentalizacji, prywatyzacji („anonimowy“, „samotny“ tłum) jedni będą mogli zareagować pewną, może nie pozbawioną obłudy, intensyfikacją więzi ściśle osobistych oraz urzeczywistnieniem w relacjach z populacją jako całością modelu człowieka „przyzwoitego“ i „welladjusted“, gdy inni chyba przeżywać będą musieli swoiste frustracje i stany protofrustracyjne („jest mi źle nie z powodu niespełnienia pragnień, ale z powodu niemożności odkrycia, czego miałbym pragnąć i po* co się wysilać“), stany stanowiące podłoże agresji i destrukcji o charakterze irracjonalnym. Upatruję głęboką lo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.