protogeometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gracji Dorów. Okres XII-X w. p.n.e. — początki greckiego archaizmu — nazywamy średniowieczem greckim ze względu na ogólny upadek sztuki. W Attyce ukształtował się pomiędzy 1100-900 p.n.e. tzw. styl protogeometryczny będący przejściową fazą od sztuki mykeńskiej do sztuki geometrycznej (IXVIII w. p.n.e.), stanowiącej następną fazę archaizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.