protohetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (protohetycki, lykijski, karyjski, lidyjski); szczątkiem ich są dzisiejsze języki kaukaskie; do grupy azjanlckiej zaliczają też język etruski; do jafetyckiej — baskijski. JAFFA, m. port. w Izraelu nad M. Śródziemnym; 101600 mieszk. (1946); młynarstwo; początek linii kol...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.