protoindywiduum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wane „organizmy”; 2) losowy czynnik energetyczny, który powoduje „koagulację” tych części; oraz 3) „protoindywiduum”, które ulega powielaniu. W rzeczywistych procesach s. występuje z reguły w bardziej złożonej formie bądź jako szereg nakładających się na siebie procesów samoreprodukcyjnych, bądź jako pewien proces samoorganizacyjny typu ewolucyjnego; często nawet nie można policzyć, ile różnych takich procesów faktycznie się na siebie nakłada. [K.Bo.+A.B.Em.]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.