protokolarnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Konserwację witraży dominikańskich powierzono Kiakowskiemu Zakładowi Witrażów S. G. Żeleński. Ponadto powołano kilkuosobową Komisję, w skład której weszli konserwatorzy i historycy sztuki, celem ustalenia szczegółowych zasad konserwacji. Po sporządzeniu fotografii dokumentarnych ze wszystkich kwater witrażowych Komisja Konserwatorska ustaliła protokolarnie wytyczne dla prac konserwatorskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.