prounijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pieżem rzymskim. Pod patronatem H-a odbył się w Kobryniu jeden z poufnych zjazdów biskupów unickich (1595). H. trwał konsekwentnie w obozie prounijnym, a jego pozyskanie dla sprawy unii było tym ważniejsze, że działał na Polesiu i Wołyniu, uważanych wobec postawy księcia Konstantego Ostrogskiego za centrum opozycji prawosławnej. Brał H. udział w zjeździe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.