prozatorsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prosta, zaś w rzeczywistości — dziwnie skomplikowana. W międzywojennym dwudziestoleciu temat czy — jak podówczas mawiano — tematyka wiejska była tym samym, co w pozytywizmie: po prostu tematyką wiejską, czyli opisem etnograficznym i społecznym wsi, psychologicznym portretem chłopa, malarskim ujęciem wiejskiego krajobrazu — wszystko to zaś najrozmaiciej prozatorsko, a i poetycko skonkretyzowane, tyle że realiami wiążące się i związane wspólnym, głównym bohaterem — wsią. W pozytywizmie i Młodej Polsce, w epoce Orzeszkowej, Reymonta i Żeromskiego bohater ów miał kostium krojony częściej na społecznikowską miarę, w międzywojennym dwudziestoleciu — także szyty wedle innych, bardziej pstrych artystycznie modeli, jednakże i tutaj żadnych generalizujących konwencji określać nie można, zważywszy na towarzyszenie „Dziurdziom”, czy „Słowu 41...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.