prozatorsko-literacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwartym utworze K. Ujejskiego zespoliły się poetycko wszystkie chyba rodzajowe wymiary poezji — liryka, epicki opis, dramat 0 napiętym tonie wzniosłego tragizmu. Ta silna kondensacja form 1 tonacji wraz z wyeksponowanym dobitnie okrucieństwem odchyliła obraz w utworze Ujejskiego nie tylko od jakiegoś zbanalizowanego nastroju grozy, ale także od prozatorsko-literackiego modelu Ballanche’a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.