prozelityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nicznych, aby nie tracił niczego ze swej wartości. Jego zdrowie jest cenne dla przebiegu procesu produkcyjnego, dla realizacji planów produkcyjnych (karykaturalnym wykładnikim tej orientacji było hasło: „Walka z gruźlicą pomaga w realizacji planu 6-letniego”). Przedmiotowe i instrumentalne podejście traktuje też człowieka pracy jako obiekt „prozelitycznych” zabiegów i manipulacji; celem pracy wychowawczej w myśl tej orientacji jest wdrażanie pracownika do mechanicznego wykonywania określonych czynności i zachowań, przystosowywanie go do istniejących norm i instytucji, do ślepej dyscypliny i posłuszeństwa, przyzwyczajenie do konformizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1978. Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przyimekliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.