prozodium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ problem ten dotyczy tylko formy mianownikowej to, a jest rozstrzygalny tylko dla zdań „mówionych”, w których interpretację to narzucają kształtujące strukturę tematyczno-rematycznC zjawiska prozodyczne, proponuję dla zdań „pisanych” nie uwzględniających prozodiów języka (a więc dopuszczających dwojaką interpretację) przyjęcie następującego uproszczenia: przez analogię do innych form przypadkowych (por. 65—68) każdą formę to występującą przy rzeczowniku neutrum traktować jako leksem T02 akomodowany pod względem kategorii przypadka, liczby i rodzaju przez swój nadrzędnik dystrybucyjny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.