prozodyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) głosowe. Skoro mogły się one objawiać w miejscach subtelnych rozgraniczeń wewnątrz zdania, i to dość wyraźnie, by nadać tym rozgraniczeniom funkcję konstanty rytmicznej, tym bardziej w głównych punktach węzłowych zdania powinny były się wybijać. Istnieją różne możliwości użycia czynników prozodyjnych jako środka towarzyszącego momentom składniowym i markującego je [...] Największe jednak zachodzi prawdopodobieństwo, że funkcję tę spełniała, jak dziś, intonacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.