prozodysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SHAPIRO [szapyrou] Karl Jay, ur. 10X11913, amer. poeta i krytyk lit.; w zbiorach wierszy Person, Place and Thing (1942) i V-letter and Other Poems (1944) dał wyraz swym żołnierskim przeżyciom z II wojny świat.; 1944 ogłosił wierszowany traktat poetycki Essay on Rhyme, w którym za najwybitniejszych prozodystów XX w. uznaje J.A. Joyce’a i Th.S. Eliota; 1950-55 kierował czołowym amer. magazynem „Poetry”; Poems 1940-1953 (1953), Poems of Jew (1958)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.