prozopagnozja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przetwarzania informacji odczytanej z twarzy ludzkiej, zwłaszcza rozpoznawanie twarzy, odbywa się w określonym obszarze mózgu albo przynajmniej w obszarze tym zachodzi istotny etap tego procesu. To, że neuropsychologowie kliniczni nazwali odpowiadające temu upośledzenie prozopagnozją, czyli agnozją twarzy, przyznając jej w ten sposób cechę kryterium ze względu na bardziej ogólne upośledzenie zwane agnozją, przystaje do twierdzenia, że rozpoznawanie twarzy jest bardzo ważną cechą gatunków, w których uspołecznienie rozwinęło się w wysokim stopniu6. Wywołane eksperymentalnie zmiany patologiczne...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.