prusko-belgijski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) występowała doty.hczas; widzimy więc, że i tu nieprawdopodobnym jest alians. Wobec tych faktów przyjaciele pokoju spać mogą bezpiecznie, choć bowiem nie wiadomo, na czym skończy się spór prusko-belgijski, za to niezawodnym jest, że spór kurierowo-konkursowy skończy się na niczym. Jedyną cechą wspólną dla obu spraw jest to, że obie zdumiewają widzów. Dziwić się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.