prykaźny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po zakończeniu mego śledztwa, po spisaniu moich zeznań odprowadzono mnie do miasteczka, a na drugi [dzień] tenże sam niegodziwiec Dołhan z drugim chłopem z nałożonymi na ręce kajdanami odprowadzili mnie do Kamieńca. Wedle przyjętego zwyczaju w sądach ja uważany za włóczęgę (brodiakę) powinienem przejść przez śledztwo w sądzie ziemskim, gdzie w istocie mnie dostawiono. Jakaś prykaźna stroczka, piszczyk88 najniższego ziemskiego sądu, dając mi rozmaite zapytania mające styczność z moją sprawą, rozśmieszył mnie, odburknąwszy na moje twierdzenia: — Breszesz, durniu — na co mu z pokorą odpowiedziałem: — Ni, jasne pane, ja ne breszu6n. Jak się ten pisz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Golejewski, Henryk 1971. Pamiętnik. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.