prymatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wprowadzoną w roku 1945 przez G. G. S i m p s o n a, jednak bez uwzględnienia Tupaioidae Systematyka S i m p s o n a jest obecnie powszechnie uwzględniana. Również i w polskiej prymatologii zaczyna wypierać systematykę O. Abla, jakkolwiek ta ma zaletę większej prostoty i jasności. U Simpsona pewne trudności sprawiają dodatkowe kategorie, jak Infraordo itp. Uważa je jednak za konieczne ze względów filogenetycznych. Rozbieżności tych dwu najlepszych systematyk unaoczniają stan niepewności panujący w antropologii zoologicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czekanowski, Jan 1967. Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.