prymitywnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) linii i barwy, jakie podziwiamy u Chopina. Niemożliwość stworzenia na tym polu jakichś nowych wartości artystycznych zastępuje dzisiejsza twórczość muzyczna hasłami symplifikacji techniki, prymitywnienia stylu muzyki lub barbarzyńskiego pastwienia się nad dźwiękiem, robiąc z kalectwa duchowego naszej epoki — cnotę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jachimecki, Zdzisław 1957. Z pism. T. 2. Chopin. Rys życia i twórczości, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.