prynceps

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Charakterystyczna jest wreszcie pod względem politycznym bliska więź łącząca jurystów w okresie wczesnego cesarstwa z najwyższym przedstawicielem klasy panującej — pryncepsem 225 * 227 *. Związek ten jest dobrze znany; dwa jego zasadnicze etapy to: 1) oddanie działalności interpretacyjnej i prawotwórczej wr ręce świadomie dobranej jurysprudencji „oficjalnej“ (na początku pryncypatu za pomocą ins respondendi) 22°. 2) zapoczątkowane przez Hadriana związanie działalności prawniczej z cesarskim aparatem administracyjnym 22\ Co prawda zauważono też, że w tej pierwszej zwłaszcza fazie jurysprudencja...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.