przeławicić

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_408.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) produktywnego. Baseny sedymentacyjne, w których gromadziły się utwory k. produktywnego, noszą nazwę zagłębi węglowych. Rozróżnia się 2 typy zagłębi: typ paraliczny, powstały na wybrzeżach morza, gdzie utwory węglonośne przeławicone są z morskimi, oraz typ limniczny, powstały w jeziorach. Zagłębia paraliczne dominują w pn.-zach. Europie, na pn. przedpolu hercyńskiej strefy fałdowej; należą do nich zagłębia pd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.