przeławicić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) produktywnego. Baseny sedymentacyjne, w których gromadziły się utwory k. produktywnego, noszą nazwę zagłębi węglowych. Rozróżnia się 2 typy zagłębi: typ paraliczny, powstały na wybrzeżach morza, gdzie utwory węglonośne przeławicone są z morskimi, oraz typ limniczny, powstały w jeziorach. Zagłębia paraliczne dominują w pn.-zach. Europie, na pn. przedpolu hercyńskiej strefy fałdowej; należą do nich zagłębia pd...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.