przeżółcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cyjna. Nie jest przypadkiem, że lapidarne, proste układy barwne prymitywnych malowideł katalońskich czy też niektórych obrazów współczesnych, opartych na tej samej estetyce prostoty i siły działania, znajdują w reprodukcji swoje stosunkowo wierne odbicie. Inaczej jest z obrazami Tycjana, Velazqueza, Rembrandta, impresjonistów. Są one z reguły albo przejaskrawione, albo zamącone, tonacja ich bywa zbyt chłodna lub też (częściej) przeżółcona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rzepińska, Maria 1973. Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. T. 1, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.