przeżywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cji. Oznacza to, że wniknięcie w intencję ruchu całości wspólnoty musi przywracać spartykularyzowanym i odczłowieczonym formom aktywności jednostek, które stały się dla nich z gruntu bezsensowne przez zbyt daleko posunięty i dlatego nazbyt trudny do myślowego przezwyciężenia podział — ich całościowy, subiektywnie przeżywalny, ogólny sens. Tu powstaje problem metody, doboru środków adekwatnych do celów, wyznaczanych przez globalną potrzebę i zrodzoną z niej intencję ruchu całości, czyli problem wypracowania intersubiektywnie przekazywalnej i sprawdzalnej technologii uspołeczniania (na zasadzie rozbudowywania mikro-pracy) już nie tylko osobniczych wysiłków sprawczych, ale także osobniczych myśli i intencji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971. Filozofia pracy, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.