przeciągadło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Produkcja drutu za pomocą ręcznych i nożnych przeciągarek znana była już co najmniej w XIV wie¬ ku. W Norymberdze, znanym średniowiecznym ośrodku produkcji kuźniczej, wytwarzano w końcu XIV wieku drut za pomocą przeciągarek huśtawkowych. Robotnicy siedząc na huśtawce przeciągali w rozpędzie drut przez przeciągadło. Nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy zastosowano do przeciągania drutu napęd mechaniczny z koła wodnego. Na rysunku z 1540 roku widać już zastosowany do przeciągania drutu napęd wodny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Murza-Mucha, Paweł, Ziemkiewicz, Jerzy 1967. Człowiek i żelazo, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.