przecier

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) piętrzył się stromy łańcuch gór wulkanicznych. Zwarty lód zaczynał się dopiero nad niemi i niknął w dal białą i falistą równiną aż po jakieś szczytowe turnie, aż po zamki jakieś szklane, po jakieś ruiny przemarzłe, bronione przez śnieżne przewiesy i szczeliny wpękłe aż w samą głąb lodowej tarczy. Było miejsc kilka, gdzie lodowiec przez wielkie przeciery w górach spływał ku dolinie, aby topnieć w licznych jeziorach, lub też, nie dosięgnąwszy dna, rozsypać się na sło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1930. Serce Lodów. Powieść, wyd. trzecie, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.