przeciotka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przewagę mają formy prefiksalne, zwłaszcza z pref. pra-, pa-, po-, prze-, przed-, nad-, także powielonymi, np. prababa, prababka, praojcowie, prawnuk, praszczur oraz prapradziad; pasierb, pasynek; pociot, pobratym, posiostrzanka; przebaba, przeciotka; przedbaba, przeddziad, przedwnuk; nadwnuk, naddziad, ale także nadpradziad, nadprababka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Handke, Kwiryna 1995. Polski język familijny. Opis zjawiska, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.