przeciwkoncepcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Indiach akcja „planowania rodzin“ zaczęła się niedawno, ale prowadzona jest intensywnie. Na murach miast widzi się afisze propagandowe. W lecie uruchomiono fabrykę tanich środków przeciwkoncepcyjnych. Ale potrwa lata nim ta kampania da poważniejsze rezultaty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bregman, Aleksander 1968. Rubieże wolności. Reportaże z pogranicza świata komunistycznego w Europie i Azji, Londyn : Poets’ and Painters’ Press
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.