przeciwkurczliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli nie preparuje się dzianiny przeciwkurczliwie, przeprowadza się najpierw j operację barwienia, a potem spilśniania. Pierwsze trzy operacje są operacjami mokrymi i dzianina jest im poddawana w postaci pasma bez końca. Normalnie przed każdą mokrą operacją dzianinę odwraca się za pomocą specjalnych urządzeń na lewą stronę i dopiero po ostatniej operacji, jeszcze w stanie mokrym, i odwraca się ją z powrotem na stronę prawTą. Należy zaznaczyć, że dzianina jest robiona przeważnie na maszynach z igłami haczykowymi, które łatwo łamią się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ankudowicz, Wacław et al. 1967. Przerób włókien chemicznych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.