przeciwsztormowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SYGNALIZACJA MORSKA, porozumiewanie się na morzu na odległość za pomocą umownych znaków, w celu utrzymania łączności ze statkami, samolotami lub stacjami brzegowymi albo w celach nawigacyjnych (sygnały meteorologiczne, zalodzenia, czasowe, prądowe, pływowe, przeciwsztormowe itp.). Rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje s.m.: 1) wzrokową (optyczną), tj. porozumiewanie się na odległość za pomocą znaków widocznych; do sygnalizacji wzrokowej zalicza się sygnalizację flagową — za pomocą flag sygnałowych (—► kod sygnałowy), sygnalizację świetlną — za pomocą znaków nadawanych światłem (przy czym sygnały nadaje się międzynar. alfabetem Morse’a) oraz sygnali...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.