przeciwszturmowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ppłk. Rogalskiego zorganizował się więc w ten sposób, że 4 batalion 75 pułku piechoty utworzył ośrodek oporu na wzgórzu Gaj Plebański, batalion 204 pułku piechoty obsadził cypel lasu i zachodnie zabudowania miejscowości Zawidza, a 4 batalion 73 pułku piechoty 96 pozostał w odwodzie za centrum ugrupowania. 1 baterię 65 pułku artylerii lekkiej rozdzielono działonami na całym odcinku jako artylerię przeciwpancerną i przeciwszturmową; 1 dywizjon 55 pułku artylerii lekkiej tworzył prawdopodobnie bezpośrednie wsparcie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steblik, Władysław 1975. Armia „Kraków” 1939, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.